Privatlivspolitik

Sporvejen ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine informationer bruges og deles. Vi sikrer, at alle data, der kommer i vores besiddelse, er korrekt behandlet og opbevaret. Denne persondata politik angiver de trin vi tager, for at sikre at alle oplysninger, der gives til os holdes sikre og fortrolige, og kun bruges til nedenstående formål.

 

Personlig information

De eneste personlige oplysninger, som vi indsamler, er de oplysninger, du giver os, når du udfylder en formular. 

Vores hjemmeside gemmer eller indsamler ikke personlige oplysninger automatisk, men logger blot brugerens internetprotokol-adresse, som automatisk genkendes af serveren. 

 

Oplysninger om privatlivspolitik

Denne erklæring beskriver, hvordan Sporvejen som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af Sporvejens hjemmeside og de tilhørende og forbundne online ydelser.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende Sporvejens behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på info@sporvejen.dk.

Denne meddelelse omhandler følgende emner:

 1. Kategorier af persondata og formål
 2. Videregivelse og overførsel af persondataene
 3. Opbevaringsperiode
 4. Dine rettigheder
 5. Kontaktoplysninger
 6. Ændringer til denne erklæring
 
 

Kategorier af persondata og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata:

 • IP-adresse
 • Adfærdsdata på hjemmeside
 • Informationer du har afgivet til os
 • Kontaktinformationer
 

Vi behandler persondata til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

 • Deltagelse i konkurrencer og begivenheder (GDPR art. 6(1)(b))
 • Mulighed for at kunne besvare henvendelser (GDPR art. 6(1)(b))
 • Håndtering af køb (GDPR art. 6(1)(b))
 

Adfærdsdata afgives ved brug af vores hjemmeside og de forbundne og tilhørende online ydelser. Persondata afgives kun ved deltagelse i begivenheder, konkurrencer eller ved køb af vores produkter. Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger. Konsekvenserne af ikke at afgive persondata er, ikke at kunne deltage i konkurrencer, rette henvendelse, benytte online ydelser eller købe vores produkter.

Videregivelse og overførsel af persondata

Persondata vil blive videregivet til og delt med følgende modtagere på det anførte retsgrundlag:

 • Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b)
 • Forsendelse I forbindelse med køb (GDPR art. 6(1)(b)
 • Skattemyndigheder (GDPR art. 6(a)(c)
 
 
Databehandler adgang til persondata

Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Sporvejens instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Sporvejens ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondata, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål.

 • Brugerprofiler er gemt indtil brugeren selv beder dem slettet.
 • Konktaktinformationer og detaljer på forespørgslen er gemt I maksimum 12 måneder fra forespørgslens afslutning.
 • Konkurrencedata gemmes i maksimum 12 måneder efter præmien er afsendt og modtaget.
 • Købsinformationer og leveringsinformationer gemmes i maximalt 6 år, efter købet har fundet sted, i henhold til bogføringslovgivningen.
 
 

Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af data sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du har ligeledes ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. 

Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os retten til at ændre denne erklæring om databeskyttelse.

[Version: 22-08-2023]